About me

nagy ágnes

My name is Agnes Nagy, realtor.

For more than 30 years I have been successfully selling and buying

Buying a new property or selling an existing one is the result of a serious decision-making process.

Deciding, the need for change is usually not an easy task.

A routine, trustworthy, knowledgeable, empathetic expert can go through this without pitfalls.

That is me.

That’s how I work

From the decision to the key transfer”

With the utmost consideration for individual needs, I look forward to providing my clients with a comprehensive administration of real estate sales and purchases.

-For those who sell:

-Creative photography and space layout to ensure that the property looks its best in the market.

-Price analysis before pricing.

-Regular information on changes in the market, current status of the property for sale.

-For those who buy:

-Comprehensive assistance in reviewing the real estate market, choosing the right property, whether it’s a new home or an investment.

-Arrange viewing of selected properties in one line and evaluate them.

-Preparation of the contract of sale. Provision of legal representation and credit administration.

Additional services

-Legal representation

Provide legal advice and a lawyer for a well-prepared sales contract.

-Project Management

Conducting or controlling renovations or real estate investments from quotation to turnkey delivery.

-Creative photography

Demanding photography for a higher price.

Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés

Szerződéstervezet ingatlanvásárlók részére

bizalmi vagyonkezelés
Az ábra egy „nem üzletszerű” bizalmi vagyonkezelést ábrázol.
A bizalmi vagyonkezelői szerződés az adásvételi szerződés helyett készülhet.
Ez azt jelenti, hogy a vagyonrendelő az eladó, aki közjegyző előtt okiratba foglalja, hogy az ingatlant bizalmi vagyonkezelésbe adja a vagyonkezelőnek, azaz vevőnek vagy annak, akinek a nevére a vevő az ingatlant meg szeretné vásárolni, például a gyermekének, cégének, stb. Szintén közokiratba foglalja az eladó, vagyis a vagyonrendelő, hogy ez visszavonhatatlan jogviszony. Így a vagyonkezelő tulajdonába kerül a kezelt vagyon, azaz az ingatlan.

A vagyonrendelő felmondási jogának egyértelmű szabályozása a Ptk-t módosító 2017. évi LXI. törvény a vagyonrendelő felmondási jogával és annak esetleges korlátozásával kapcsolatban és egyértelműen megteremtette a lehetőségét visszavonhatatlan bizalmi vagyonkezelés megteremtésére magánszemély vagyonrendelő esetében.

A szerződés megkötése után a bizalmi vagyonkezelői jogviszony bejelentésre kerül a Magyar Nemzeti Bankhoz. Az ingatlan tulajdonjoga a vagyonkezelőre, azaz a vevőre, vagy az általa megnevezett személyre (pl. gyermek, férj, feleség, stb.) ruházódik át. A tulajdonos neve mellé bekerül(nek) a kedvezményezett(ek) neve is, ez hasonlít az ismert haszonélvezeti jogviszonyhoz.
A vagyonkezelő, azaz a vevő lehet kedvezményezett is. Lehet egy vagy több kedvezményezett.

Fontos! Ez egy kezelt vagyon, elkülönül a privát vagyontól, így NAV, hitelezők, hatóság nem teheti rá a kezét.

Házasságkötés esetén jobb megoldás, mint a házassági szerződés, mivel a bizalmi vagyonkezelt vagyon nem kerül közös tulajdonba a házastárssal, elkülönültként kell kezelni.

Kedvezményezett, azaz végleges tulajdonos lehet bárki, akit a vevő megnevez és a vagyonrendelő szerződésbe foglal. Lehet egy vagy több kedvezményezett.

A szerződés maximum 50 évre szólhat, utána ismét meg kell kötni, vagy célszerű kiadni a vagyont a kedvezményezettnek.

A vagyonbevitel illetékmentes. Ez azt jelenti, hogy a vagyon azaz ingatlan bevitelekor a bizalmi vagyonkezelésbe nem kell illetéket fizetni, csak akkor, amikor a vagyon a kedvezményezett számára kiadásra kerül.

A konstrukció adóoptimalizálásra is alkalmas, amelyről a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó könyvelő-szakértőnk felvilágosítást tud adni.

A fenti családi bizalmi vagyonkezelési konstrukció ismertetésére, jogász kollégánk készséggel áll a rendelkezésre.

1. Biztosítéki célú felhasználás:

Hitelezési jogviszonyban az adós vagy dologi adós bizalmi vagyonkezelésbe helyezi a kölcsön fedezetéül szolgáló dolgot, jogot vagy követelést. Nem teljesítés esetén a hitelezőnek nagyobb a biztonsága – előbb jut a pénzéhez –, az adósnak kevesebb költséggel jár, mint a bírósági végrehajtási eljárás, mely a bizalmi vagyonkezeléssel teljesen mellőzhető.

2. Szindikált hitelezés

Abban az esetben, ha több hitelező nyújt kölcsönt, a szolgáltatás a vagyonkezelő felé lesz teljesítve. A hitelezők a bizalmi vagyonkezelési szerződés közbeiktatásával nyújtják a kölcsönt, így a vagyonkezelő, mint egyetlen hitelező látja el az összes többi képviseletét, nagyobb biztonságot nyújtva a feleknek a teljesítésre, illetve a kockázat csökkentésére.